Điện thoại bây giờ thì ai mà chẳng có nhưng vấn đề người ta có biết chơi tiến lên miền nam trên điện thoại hay không mới là vấn