Sàn gỗ căm xe solid là loại hình sản phẩm sàn gỗ tự nhiên tốt nhất được sản xuất và nghiên cứu phát triển tại quốc gia Lào có sự