Ván sàn gỗ Kronoswiss Thụy sĩ đã có thời gian phát triển và trưởng thành ngắn ngủi 10 năm kể từ khi xuất hiện trên thị trường sàn gỗ