Nguyệt Hằng chỉ nghe đến đó thì thấy chị ấy đã ôm lấy mà hôn lấy anh, anh Tuấn Linh của cô cũng không chống cự, không phản đối