À hóa ra anh Phong Vũ gọi. Em nghe nè anh Không đói hay sao? À, em cũng thấy đói đói rồi. Thế thì đi ăn thôi xong còn