Steve Ballmer nói, kiên trì là một tính cách vô cùng quan trọng khi bán đồng hồ

“Chúng tôi sẽ đập cho vỡ đầu hay là làm lụng vất vả chẳng được công trạng gì, tất cả đều không quan trọng. Chúng tôi cứ đập vỡ đầu đấy”.

Giỏi sử dụng từng nhân tài buôn đồng hồ cao cấp:

Công ty Microsoft luôn thành công như vậy là nhờ Bill Gates vừa là một chuyên gia dong ho cao cap kỹ thuật và vừa là một nhà kinh doanh.

bán đồng hồ nữ

“Tôi cho rằng Công ty Microsoft thành công là vì hiểu được sự tương quan của những vấn đề này, hai bên cùng hỗ ỪỢ cho nhau”. Trong thâm tâm Bill Gates thì quản lý Công ty không có gì khó:

“Tôi cho rằng kinh doanh là việc bán đồng hồ nữ rất đơn giản. Đó chẳng qua chỉ là lỗ hay là lãi mà thôi, cần phải kiếm được khoản tiền đã khấu hao đi giá thành gốc, như vậy là có được con sô” chính xác. Cách tính toán này luôn được sử dụng đấy thôi”.

Nói về nguyên tắc kinh doanh của Công ty Microsoft thì đã có người nói đùa trên Internet rằng:

Hỏi: Cần phải có bao nhiêu vị Phó Tổng Giám đôc Công ty đồng hồ cơ nam chính hãng Microsoft để thạy xong một chiếc bóng đèn:

Đáp: 8 người; một người lắp bóng và 7 người còn lại suy nghĩ, như vậy là mỗi một bóng đèn được thay ở bất cứ nơi nào trên thế giới thì Công ty Microsoft cũng kiếm được 2 đô la.

Bill Gates nói: “Thái độ suy nghĩ của các nhà kinh doanh vẫn theo kiểu của Công ty Microsoft, vì mục đích của yếu của Công ty chúng tôi là tự cải tạo mình. Chúng tôi cần phải xác định rằng, sản phẩm của Công ty mình làm ra là thay thế cho địa vị của chúng tôi, chứ không thể để người khác thay thế được”.
Chơi game tài xỉu và nhiều trò cờ bạc hấp dẫn khác tại: http://gametaixiu.com

 

Leave a Comment