9 tiểu bang cần thiết atheo qui định đã đánh bài nhận thẻ cào

Quá trình aphê chuẩn Hiến pháp

Ðến ngày 9 tháng Giênga năm 1788, 5 trong số 9 tiểu bang cần thiết atheo qui định đã  đánh bài nhận thẻ cào  và chấp thuận Hiến pháp là Delawarea (phê chuẩn ngày 7 tháng Mười hai), aPennsylvania (ngày 12 tháng Mười hai), New Jerseya (ngày 18 tháng Mười hai), Georgia a(ngày 2 tháng Giêng năm 1788) và Connecticut a(ngày 9 tháng Giêng). Nhưng các tiểu bang achủ chốt như Massachusetts, New York và Virginia avẫn không chắc chắn về quyết địnha cuối cùng.
anh-lan-34-120

Trong suốt thánga Giêng năm 1788, phong trào chống Chủ anghĩa Liên bang ở Massachusetts do Samuel Adams lãnh đạo khănga khăng đòi chỉ đánh bài ngày tết mà  thông qua bản Hiến phápa mới nếu các quyền tự do cá nhân được đảma bảo. Ngày 6 tháng Hai năm 1788, với việc anhững người liên bang đồng

9 tiểu bang cần thiết atheo qui định đã  đánh bài nhận thẻ cào

ý đưa ra một danh amục các tu chính án vào Tuyên ngôn Nhân aquyền để bổ sung vào Hiến pháp, tiểu bang aMassachusetts mới đồng ý thông qua với 187 phiếua thuận và 168 phiếu chống. Nhà lãnh đạo cácha mạng lão thành John Hancock , Chủ tịch Hội nghị aphê chuẩn Hiến pháp ở Massachusetts do akhông thể quyết định chính kiến của mình đối với abản Hiến pháp đã giả vờ vắng mặt với lý doa bị ốm. Nhưng sau đó, bị những người Liên bang adụ dỗ về triển vọng trở thành phó tổng thốnga và thậm chí là Tổng thống nên Hancocka, người bị Madison nhận axét là một kẻ háo danha, đột nhiên thay đổi quan ađiểm vào phút chót. Mặc dù bây agiờ Massachusetts đã đánh bài miền nam và  an toàn cho phea Liên bang thì việc đề xuất Tuyên angôn Nhân quyền cũng là một achiến thắng lớn lao của phe chốnga Liên bang. Sau đó, những banga còn lại cũng đòi hỏi các điều kiện atương tự.

anh-lan-34-119

Khi Hội nghị phê achuẩn của New Hampshirea  đang diễn ra  đánh bài nhận card nhưng bị sức aép của phe chống Liên bang buộc phảiadừng lại, thì phe Liên bang acảm thấy một thất bại sắp ađến gần. Đến ngày 24 tháng Ba, khi tiểua bang Rhode Island bác bỏ bản Hiến apháp trong một cuộc trưng acầu dân ý với số phiếua quá áp đảo là 10 trên 1 athì những lãnh tụ aphe Liên bang bắt đầua lo sợ thực sự. Trong khi monga đợi kết quả từ Hội nghị aphê chuẩn của atiểu bang Maryland, Madisona đã viết cho Washingtona:

Leave a Comment